Category Archives: VIDS

Indiening wetsontwerpen grondenrechten en andere rechten

Vandaag, 1 oktober 2019, zijn de concepten van de wetsvoorstellen over de grondenrechten en andere rechten van inheemse en tribale volken bij de minister van Regionale Ontwikkeling ingediend.  Het gaat om twee voorstellen, namelijk een wetsvoorstel over de collectieve rechten van inheemse en tribale volken, inclusief grondenrechten, en een voorstel voor het wijzigen van de Grondwet.

Deze wetsvoorstellen zijn het resultaat van het werk van het Managementteam en drie technische commissies, namelijk de Commissie Wetsvoorstellen, de Commissie Demarcatie en de Commissie Bewustwording, die vorig jaar november werden ingesteld door de minister van RO.  Dit managementteam moet het “Stappenplan” uitvoeren, dat werd gemaakt door de presidentiële commissies voor grondenrechten.  Die commissies werden in 2016 ingesteld, nadat VIDS een manifestatie had georganiseerd op 9 augustus 2016 waarin we de uitvoering van het OAS-vonnis eisten en erkenning van onze rechten als inheemse volken.

Verificatie en Prioriteiten Stelling voor de Indigenous Navigator

Drie maanden na introductie van de Indigenous Navigator Initiative, heeft het projectteam van de VIDS vorige week de resultaten van het enquête onderzoek mogen presenteren aan de gemeenschappen van Post Utrecht, Cupido en Tapoeripa. De dorpen werden elk apart bezocht. Tijdens de verificatie wordt vraag voor vraag nagegaan of de gemeenschap het eens is met de antwoorden. Elke vraag is gelinkt aan de United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) en een aantal vragen ook aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Na de verificatie wordt op basis van de onderzoeksresultaten de prioriteiten van het dorp besproken door een werkgroep van de gemeenschap. Voor dit onderdeel worden uit de vragen tien thema’s gehaald. De antwoorden krijgen elk een score waarmee het gemiddeld eindcijfer wordt berekend. Dit getal toont in hoeverre de rechten van inheemsen worden nageleefd en hoe de bewoners het zelf ervaren. In de praktijk kunnen de twee verschillen.