Monthly Archives: November 2016

DEBAT OVER DE RECHTEN VAN DE INHEEMSE VOLKEN

Op vrijdag 18 november j.l. werd een debat over de rechten van inheemse volken gehouden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit debat werd speciaal georganiseerd voor de studenten van de Universiteit. Het doel van dit debat was om meer bewustwording te creëren onder universiteitsstudenten over de rechten van inheemse volken.

Volgens Dr. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de universiteit die de opening verrichtte, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan dit onderwerp binnen academische kringen. De keynote speaker was Astrid Boedhoe, onlangs afgestudeerd van de Bachelor Rechten opleiding. Haar bachelor thesis was gericht op grondenrechten. Ze is nu bezig met haar Masterstudie in Surinaams Recht. Bekijk hier de thesis Astrid Boedhoe thesis Grondenrechten

Aan de hand van een 4-tal stellingen werd het publiek in de gelegenheid gesteld hun mening te uiten. Studenten zijn het er deels mee eens dat ze een passieve houding hebben wanneer het aankomt op de rechten van Inheemse volken. Dit is onder andere te wijten aan de geringe aandacht die geschonken wordt aan deze bijzondere groep en vindt veel te laat in hun studietraject plaats. Niet een ieder was het ermee eens dat bewustwording de deur opent tot het implementeren en naleven van wetten over de rechten van inheemse volken, maar als er bewustwording leeft onder alle lagen van de bevolking is het halve werk reeds gedaan. Ook Jack Menke, voorzitter AdeK bestuur, gaf te kennen dat er binnen de academische wereld te weinig aandacht besteed wordt aan de rechten van inheemse volken en de issues daaromheen.

Protest dorp Maho

Het Inheemse dorp Maho in het district Saramacca is in opstand gekomen tegen zandafgravingen en wegaanleggingen in hun traditioneel woongebied. Ondersteund door dorpshoofden uit andere delen van het land werd vandaag, dinsdag 15 november 2016, geëist dat de nieuwste indringers die de weg naar hun kostgrondjes hebben vernield, worden verwijderd. Na diplomatiek overleg tussen een vertegenwoordiging van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en het dorpsbestuur van Maho met de districtscommissaris van Saramacca, is overeengekomen om met de nodige documenten over uitgegeven grond om de tafel te gaan. De werkzaamheden van de vermeende grondeigenaar zullen voorlopig worden stopgezet.

Protest Maho 1 zandafgraving Maho

Foto’s: Protest Maho en zandafgraving in Maho