Bestuur

De dorpshoofden van alle inheemse dorpen zijn lid van de VIDS.  Dorpshoofden worden door hun gemeenschap gekozen of op traditionele wijze aangewezen; VIDS is dus de hoogste, legitieme vertegenwoordiging van de inheemse volken in Suriname.  Er vinden (afhankelijk van beschikbaarheid van middelen) om de 4-5 jaren VIDS conferenties plaats waarbij het toekomstbeleid wordt besproken en aangenomen, en een VIDS bestuur wordt gekozen.  Aan deze VIDS conferenties doen, naast de dorpsbesturen van alle inheemse gemeenschappen, ook afgevaardigden van vrouwen– en jongerenorganisaties uit de dorpen mee om het meerjarenbeleid mede te helpen bepalen.  De laatste VIDS conferentie werd gehouden in 2012, te Galibi, Marowijne.

Het VIDS bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s en ziet er momenteel als volgt uit:

Functie Naam Dorp/dorpshoofd Regio
Voorzitter Lesley Artist Redi Doti Para
Ondervoorzitter Richardo Pané Christiaankondre Oost/Marowijne
Secretaris Jubitana Theodoris Hollandse Kamp Para
Penningmeester Carlo Lewis Apoera West- Suriname
Commissaris Jona Gunther Erowarte Oost/Marowijne
Commissaris Robertho Joghie Konomerume Wayombo
Commissaris Wakoesha Reshoede Kwamalasamutu Zuid /Trio
Commissaris Sanauphe Moshesi Tepu Zuid /Trio
Commissaris Ipomadi Pelenapin Kawemhakan Zuid /Wayana