Trainers bereiden vragenlijst voor van Indigenous Navigator Initiatief

Trainers uit de dorpen Wit Santi, Hollandse Kamp en Matta kwamen op donderdag 11 april bij elkaar op het kantoor van Bureau VIDS ter voorbereiding aan dorpsbezoeken in mei dit jaar. Zij bespraken het Indigenous Navigator Initiatief, een programma waarbij nagegaan wordt hoe het staat met de mensenrechten en ontwikkeling in de inheemse gemeenschappen. Dit programma dat wereldwijd in 11 landen wordt uitgevoerd, geeft inheemse volken de mogelijkheid om data over hun situatie te verzamelen en te documenteren en om respect voor hun rechten af te dwingen.

Onder het Indigenous Navigator Initiatief valt het project “Monitoring indigenous peoples’ rights and making the SDGs work for indigenous peoples” (Monitoren van de rechten van inheemse volken en de SDGs toepasselijk maken voor inheemse volken), waar de VIDS in 2017 mee startte. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie, via de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Werkgroep voor Inheemse Zaken (IWGIA) als uitvoerende instanties.

Andere partners in het project zijn:

  • Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  • Forest Peoples Programme (FPP) (de partner van VIDS)
  • Tebtebba Foundation – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (Tebtebba).

Het project heeft drie pilaren, namelijk:

  1. Verbeteren van de toegang van inheemse volken tot rechtvaardigheid en ontwikkeling middels community-based monitoring van mensenrechten;
  2. Bevorderen van menselijke ontwikkeling en sociale inclusie van inheemse volken in de context van de implementatie van de 2030 Wereld Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de daarbij behorende ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs);
  3. Verbeteren van de toegang van inheemse volken tot sociale diensten en sociale bescherming, zoveel mogelijk in overeenstemming met hun eigen waarden en ontwikkelingsaspiraties, middels lokaal gedefinieerde pilot-initiatieven.

De landen waar dit project uitgevoerd wordt, zijn: Bolivia, Colombia, Peru en Suriname (Latijns en Zuid-Amerika); Bangladesh, Cambodia, Nepal, Filippijnen (Azië); Kameroen, Kenia, Tanzania (Afrika).

Onder pilaar 1 wordt een onderzoek gedaan in de inheemse dorpen middels een vragenlijst. De antwoorden op deze vragen geven aan hoe de mensen in de gemeenschap hun ontwikkeling zien en hoe ze hun mensenrechten beleven. Om een goed beeld te krijgen, is het daarom belangrijk om de juiste vragen te stellen. En het is belangrijk om de vraag te stellen in de taal van de gemeenschap. Daarom was bij de training gisteren ook Maike Jaachpi aanwezig, een Trio vrouw die de vragenlijst naar het Trio zal vertalen. Maike werkt voor de Amazon Conservation Team (ACT) die haar ter beschikking heeft gesteld voor de training en vertaling. De trainers komen uit Hollandse Kamp: Jonathan Jagernath, Abigail Jubithana, Shaniva Mungroop, Jo-Ann Jubithana en Jennifer Jubithana; uit Matta: Idris Fredison en uit Wit Santi: Thea King-Romalho.

 

DEBAT OVER DE RECHTEN VAN DE INHEEMSE VOLKEN

Op vrijdag 18 november j.l. werd een debat over de rechten van inheemse volken gehouden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit debat werd speciaal georganiseerd voor de studenten van de Universiteit. Het doel van dit debat was om meer bewustwording te creëren onder universiteitsstudenten over de rechten van inheemse volken.

Volgens Dr. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de universiteit die de opening verrichtte, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan dit onderwerp binnen academische kringen. De keynote speaker was Astrid Boedhoe, onlangs afgestudeerd van de Bachelor Rechten opleiding. Haar bachelor thesis was gericht op grondenrechten. Ze is nu bezig met haar Masterstudie in Surinaams Recht. Bekijk hier de thesis Astrid Boedhoe thesis Grondenrechten

Aan de hand van een 4-tal stellingen werd het publiek in de gelegenheid gesteld hun mening te uiten. Studenten zijn het er deels mee eens dat ze een passieve houding hebben wanneer het aankomt op de rechten van Inheemse volken. Dit is onder andere te wijten aan de geringe aandacht die geschonken wordt aan deze bijzondere groep en vindt veel te laat in hun studietraject plaats. Niet een ieder was het ermee eens dat bewustwording de deur opent tot het implementeren en naleven van wetten over de rechten van inheemse volken, maar als er bewustwording leeft onder alle lagen van de bevolking is het halve werk reeds gedaan. Ook Jack Menke, voorzitter AdeK bestuur, gaf te kennen dat er binnen de academische wereld te weinig aandacht besteed wordt aan de rechten van inheemse volken en de issues daaromheen.