Verificatie en Prioriteiten Stelling voor de Indigenous Navigator

Drie maanden na introductie van de Indigenous Navigator Initiative, heeft het projectteam van de VIDS vorige week de resultaten van het enquête onderzoek mogen presenteren aan de gemeenschappen van Post Utrecht, Cupido en Tapoeripa. De dorpen werden elk apart bezocht. Tijdens de verificatie wordt vraag voor vraag nagegaan of de gemeenschap het eens is met de antwoorden. Elke vraag is gelinkt aan de United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) en een aantal vragen ook aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Na de verificatie wordt op basis van de onderzoeksresultaten de prioriteiten van het dorp besproken door een werkgroep van de gemeenschap. Voor dit onderdeel worden uit de vragen tien thema’s gehaald. De antwoorden krijgen elk een score waarmee het gemiddeld eindcijfer wordt berekend. Dit getal toont in hoeverre de rechten van inheemsen worden nageleefd en hoe de bewoners het zelf ervaren. In de praktijk kunnen de twee verschillen.

Indigenous Navigator Initiative nu ook in uitvoering in Tepu

Pelelu Tepu – Twaalf ogen kijken aandachtig. Met stift en overflap worden de beginstappen aangegeven van het Indigenous Navigator Initiative in Pelelu Tepu, afgekort Tepu, aan de Boven-Tapanahonyrivier. Dit Trio inheemsdorp ligt zuidwaarts op een uur en een kwartier vliegen van hoofdstad Paramaribo. Voor de lokale uitvoering van het project hebben zich hiervoor zes dames aangemeld – geen enkele heer. Dorpshoofd Moshesi Sanaupe die de selectie deed, heeft hiervoor zijn redenen. Na de kennismaking ‘begint’ het werk met de uitreiking van schrift en pen. Op de eerste dag worden zaken zoals ethiek, aanpak en werkwijze besproken. Wat bij stadsjongeren normaal en vlot zou verlopen, heeft hier in deze geïsoleerde wereld een ander en geduldig aanpak nodig. Gelukkig is dorpshoofd Moshesi ook aanwezig om het proces te helpen leiden. Het team van VIDS, bestaande uit Carla Madsian en Pauline France, wordt met medewerking van het Amazon Conservation Team (ACT) ondersteund door de Trio vertaler Maike Jaachpi.